19:43 h. Viernes, 24 de enero de 2020

Arguments sòlids per la represa de les obres del Tren de Llevant.

 Des de la Plataforma pel Tren de Llevant creim que l'actual Govern vol implantar un model de mobilitat basat amb l'ús del transport privat.  Enfront als retalls en línies d'autobusos, eliminació del servei bus més tren o la paralització de les obres del Tren de Llevant, segueix fent grans inversions en el segon cinturó de Palma.

Plataforma pel Tren de Llevant  |  06 de mayo de 2013 (21:43 h.)
Más acciones:

La Plataforma pel tren de Llevant lamenta profundament la passa endarrere que ha realitzat l'executiu
del president Bauza. Han fet del ball de la yenka, el seu passatemps principal.
Quan des de l'executiu han de respondre per la citada paralització, sempre fan referència a motius
econòmics. Nosaltres creim que ells van dirigits a a implantar un model de mobilitat basat amb l'ús del
transport privat. Són els 38 milions d'euros licitats pel segon cinturó de Palma, i els 80 milions d'euros que
estan apunt de licitar, els que ens fan pensar que en Bauza sols pensa amb l'ús del transport privat enfront als
retalls en línies d'autobusos, eliminació del servei bus més tren o la paralització de les obres del Tren de
Llevant.
Exemples d'infraestructures fetes per executius del mateix símbol polític podrien ser:
• Aeroport de Ciudad Real 1.100 millions d'euros a un total de 33.520 passatgers el 2010, tancat al
2011
• Aeroport de Castellò 150 milions d'euros, cap passatger ni cap vol.
• Palau de Congresos de Oviedo 190 milions d'euros
• Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela 400 milions d'euros
• Ciudad del Circo d'Alcorcon 120 milions d'euros
• Palma Arena 110 milions d'euros
El metro, Son Espases o el Palau de Congressos també entrarien dins aquest grup. Aquestes
infraestructures no les ha demanat ningú. En canvi, el tren de Llevant es reclamat des de fa més de 15 anys.
Un fet insòlit de participació ciutadana que l'executiu del senyor Bauza vol ometre.
El tren de Llevant és una demanda que ja en el 1974, quan es va enunciar el seu tancament ja es
deia:
“Des que es va fer pública la possible i, per desgràcia, probable desaparició del tren d'Artà, es va elevar un
general clam de protesta. Poques vegades s'haurà vist tan compacta unanimitat. Es van donar raons, moltes i
molt convincents raons.” (e ditorial de la revista Bellpuig, 1974 )
Davant la indefensió a que estam sotmesos el Llevant de Mallorca, amb un obscurantisme de part del
Govern Balear en el tema del tren de Llevant, varem demanar ajut al Defensor del Pueblo. Aquest ens ha
informat de que la quantia enviada a les Illes pel projecte del tren de Llevant són un total de 80,5 milions
d'euros
“A finales del 2011 la Comunidad Autónoma de Baleares justificó una inversión en esa actuación de 62,5
millones y la Administración General del Estado le abonó 80,5 millones de euros, y desde entonces aquella no
ha realizado ni justificado otra inversión, por lo que las aportaciones estatales superan su contribución en las
obras señaladas de acuerdo con el Convenio de 2008.”
El senyor Company parla en tot moment de 57,5 milions d'euros. Seria un bon gest de part seva
explica on s'ha anat el diferencial. Tot i això queda molt clar que el Govern Balear no ha demanat res més a
l'Administració General de l'Estat. Com han d'arribar diners?
És per aquest motiu que ens reafirmam en el fet de que no existeix voluntat política en la demanda
del compliment del Conveni. Denunciam la demagògia quan fan referència al Conveni com a paper mullat,
i més quan veim que des de l'Estat cada any ha destinat una partida de 4 milions d'euors al tren que el
Govern Balear no a tramitat. Més direm, el tren de llevant és contemplat al Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024.
La pregunta que ens feim des de la Plataforma és que necessiten més per re-emprendre les obres del
tren de Llevant. Davant aquest dubte hem elaborat una carta de convidada al senyor Company per a que
vengui a la península de Llevant a passar un mes sense vehicle propi.
Com a Plataforma no ens aturam i volem fer un gest per a donar voluntat polític al projecte, ja que des
del Govern no en té. Volem reunir totes les forces polítiques del Llevant de Mallorca per a firma conjuntament
un compromís de totes elles cap a la reiniciació de les obres. I posterior fer el mateix amb les forces
autonòmiques.
I ens reafirmam en el final de l'editorial de la revista Bellpuig de l'any 1974:
“Jo vull ser optimista en un món que converteix fàcilment els optimismes en utòpies. Per això crec - ¿pura
ingenuïtat? - Que no només no se suprimirà el tren, sinó que es potenciarà, es renovarà, fins potser se li faci
arribar a altres pobles, a la vora del mar, per a acomodament de turistes i nadius. Esperem. ¿No es diu que
l'esperança és l'últim que es perd?”
Finalment volem fer un envit amicable al sr Company. En convidam a viure un mes a la comarca de
Llevant sense transport privat. Meam com ho fa!