13:03 h. Miércoles, 20 de Marzo de 2019

Artà Notícies

Torna a plenari l'aprovació dels comptes que permetria pagar als proveïdors

Demà dimarts 30 d'abril, a les 18 hores, hi ha convocada sessió ordinaria del Ple Municipal. Entre els 14 punts de l'ordre del dia el que possiblement té més pes específic i trascendència pels ciutadans és l'aprovació dels comptes que permetria cobrar als proveïdors que tenen factures pendents de 2012.

artanoticies.opennemas.com  |  29 de Abril de 2013 (15:50 h.)
Más acciones:

Ordre del dia


 • 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple de la sessió de dia 26 de febrer de 2013.
 • 2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació d’usos detallats del poliesportiu Na Caragol d’Artà, del Camp de Futbol Ses Pesqueres d’Artà i del poliesportiu Cap Ferrutx de la Colònia de Sant Pere (modificació núm. 1 de les NS).
 • 3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió de l’Ajuntament d’Artà al Codi de Bon Govern Local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
 • 4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta l’Equip de Govern Municipal relativa a l’hospitalitat amb les persones immigrants a Artà.
 • 5. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’Acta Fundacional i dels Estatuts de la Xarxa de Municipis i Entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.
 • 6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal I. Verds relativa al Tren de Llevant.
 • 7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal I. Verds relativa a instar l’Equip de Govern a contractar una auditoria dels serveis prestats per l’empresa concessionària dels serveis de recollida de residus i neteja viària.
 • 8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal I. Verds relativa a abandonar la fumigació amb herbicides, i instar el Consell a fer el mateix.
 • 9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal socialista sobre una nova regulació del Govern i de l’Administració Local.
 • 10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal socialista amb motiu de la constitució del Consell Municipal d’Esports.
 • 11. Donar compte dels informes de l’exercici 2012 i del corresponent al 1r trimestre de 2013 de seguiment del pla d’ajust del Reial decret llei 4/2012.
 • 12. Donar compte de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’avaluació del compliment d’objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012.
 • 13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 1/2013.
 • 14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2013 i dels dies 4 i 8 d’abril de 2013.