19:54 h. Sábado, 23 de Marzo de 2019

Artà Notícies

Convocat Ple extraordinari per la concessió del Bar del Teatre el dia 16

En haver-se declarat deserta la concessió en l'anterior concurs, ara l'Ajuntament canvia les bases per fer una nova convocatòria per tal que s'hi presentin aquelles persones interessades en l'explotació del Bar del Teatre d'Artà.

Al Plenari també es donarà compte de l’informe d’avaluació del compliment anual del Pla de sanejament.

artanoticies.opennemas.com  |  14 de Abril de 2013 (22:39 h.)
Más acciones:

Aquí teniu l'ordre del dia del plenari del 16 d'abril de 2013 i la documentació que l'acompanya:

  • 1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
  • 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de declarar desert el procediment que havia de regir la contractació, mitjançant procediment obert i en caràcter d’urgència per a la concessió demanial de l’explotació del servei de bar del teatre d’Artà.
  • 3. Aprovació, si s'escau, del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i amb caràcter d'urgència, per a la concessió demanial de l'explotació del servei de bar del Teatre d'Artà.
  • 4. Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment anual del Pla de sanejament.