00:31 h. Martes, 22 de Enero de 2019

Artà Notícies

El millor regal pel dia del pare. Col·laboració de Pere Fullana

Els pares que avui es comprometen en la tasca íntegra de la cura de filles i fills, connectant des dels seus sentiments i emocions, amb la força interior creativa i generadora de vida, descobreixen com a regal grans valors.
Pere Fullana Falconer  |  20 de Marzo de 2013 (16:50 h.)
Más acciones:

Pere Fullana Falconer
Pere Fullana Falconer

Poder celebrar la paternitat  és sense dubte un fet de gran rellevància dins de la vida d´un home. Celebrar-ho fugint del corsé del consumisme i del que aporta una visió patriarcal, és encara molt més generós en goig. Com celebrar i viure una data com el dia del pare? Els pares que avui es comprometen en la tasca íntegra de la cura de filles i fills, connectant des dels seus sentiments i emocions, amb la força interior creativa i generadora de vida, descobreixen com a regal grans valors. Tot i que la costum i els hàbits culturals, han conreat intencionada i interessadament, una certa marca d´exclusivitat femenina en la criança, „alguns l´anomenen ofici de mare„, que no obstant està demostrat que no és en absolut una funció exclusiva de la dona. Atendre, cuidar, tant en l´aspecte material i de tasques, com amb la transmissió i contacte emocional, es també una funció per la qual els homes estan disposats.

Estem embarassats! Expressió d´una realitat i sentiments de nova fornada, desvetl·la noves mirades i maneres vivencials innovadores. Definint així un projecte de vida en parella també per part dels homes. La paternitat des de una pràctica de corresponsabilitat, exalta i posa en valor el sentir personal: Explica un projecte de vida en comú, compartit, escollit lliurament, responsablement encaminat, gojós i emocionalment enriquidor.

El compromís de molts de pares envers una dimensió proactiva de la seva paternitat, mostra molts dels avenços en igualtat entre homes i dones. Poder viure la paternitat des de la coresponsabilitat, comporta assumir i fer pròpies les conquestes de les dones en matèria d´igualtat. Suposa perfilar espais amb inclusivitat i encontre, on poder deixar la dimensió antagònica i dual. Comporta que els drets laborals per la cura de les criatures, es contemplin amb una perspectiva igualitària, lluita, i posicionament clarament definit des de les organitzacions d´homes per la igualtat de gènere (www.ahige.org). Treballant a favor de que es contemplin permisos per a cada progenitor/a iguals en durada, intransferibles y remunerats. Una aposta i objectiu de la plataforma PPIINA (www.igualeseintransferibles.org). Amb aquesta opció: amb drets reconeguts, tant per homes com per les dones, se eliminaria la penalització de la maternitat sobre l´ocupació de les dones, reforçant les bases per a l´ eliminació de la divisió sexual del treball.

Encara ens resta un llarg camí: aconseguir suport real per part els poders públics. Convèncer de la seva viabilitat i del que aporta comunitàriament. Assolir-ho dins l´àmbit privat i personal, per tal d´augmentar la consciència i compromís, que implica canvis de mentalitat envers el que representa la masculinitat hegemònica. Un salt qualitatiu, des del qual hi guanyem tothom.

Contemplar una dimensió corresponsable i equitativa de la paternitat, és per tant un dret, una oportunitat que ens ajuda a millorar la nostra experiència com a homes, a gaudir i créixer amb valors personals. Es de ben segur el millor regal del dia del pare. Una aportació innovadora que reverteix creant valor dins l´entorn familiar, millors oportunitats en la distribució del temps, en la càrrega de tasques i responsabilitats. Suposa exercir nous models de relació entre progenitors, aflorant envers els fills, el caliu d´una societat més pacífica, tendre, justa i igualitària.

*De la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) Illes Balears