11:24 h. Lunes, 09 de diciembre de 2019

S'espera un massiu seguiment de la vaga per part de les escoles d'Artà

La vaga convocada demà a l'ensenyament contra  la LOMCE, contra les polítiques de retalls, contra la coacció a la llibertat de càtedra dels professors i contra la política lingüística que preten arraconar el català, tindrà un seguiment quasi bé total per part dels professorat de les diverses escoles d'Artà. L'IES Llorenç Garcies Font, Na Caragol, El Co·legi Sant Salvador i el Pou de Sa Lluna, ens han confirmat que paralitzaran pràcticament tota l'activitat.

artanoticies.opennemas.com  |  08 de mayo de 2013 (23:13 h.)
Más acciones:

Alguns dels motius més concrets que esgrimeixen els sindicats convocants de la vaga  en contra de la LOMCE:

Llei segregadora que estableix itineraris excloents, que selecciona i classifica l'alumnat, fins i tot abans de finalitzar l'ensenyament obligatori.
Avaluacions externes i primerenques
S'obre la porta a l'especialització i classificació dels centres que portarà necessàriament a la selecció de l'alumnat en funció dels seus nivells acadèmics.
Enfortiment de les direccions dels centres en detriment dels claustres i del consell escolar, incidint en la selecció del personal docent i, fins i tot, en la selecció dels alumnes.
Reducció de l'optativitat i en conseqüència una retallada en el professorat.
Inestabilitat de les plantilles dels centres que incidirà en la qualitat educativa.
Eliminació de programes de qualitat i d’atenció a la diversitat, augment de ràtios, d’horaris.
Reducció dràstica dels pressuposts de manteniment dels centres.

Les retallades educatives responen a una estratègia de precisió per debilitar i degradar la qualitat de l'ensenyament i poder justificar així unes contrareformes que no responen en absolut a un diagnòstic real de la situació i, per tant, no suposen cap solució als problemes reals de l'educació.

La conseqüència directa és que molts alumnes deixaran de rebre les ajudes educatives i econòmiques que necessiten per accedir a l'educació en igualtat de condicions, premissa indispensable per possibilitar la cohesió social. Això farà inviable una educació veritablement inclusiva al nostre país i genera una pèrdua d'ocupació d'especialistes i professionals de suport d'enorme vàlua. S'han retirat, per exemple, les subvencions a les AMIPAs, que permetien mantenir activitats extraescolars de qualitat a preus assequibles.

L'encariment i la limitació en l'accés als ensenyaments fonamentals per a la societat i que han de ser suficients i gratuïtes. No només s'ha reduït brutalment el pressupost destinat a l'educació infantil pública i s'ha consolidat una política salvatge d'externalització, també s'han incrementat desorbitadament les taxes universitàries, s'ha reduït el nombre de beques i s'ha posat preu a l'accés a la formació professional quan les taxes d'atur de la joventut arriben ja al 57%. Es retalla el mapa de titulacions universitari en funció de criteris economicistes.

Más noticias en Societat

  hola

hola

  prova de reinici

això és una prova

  Artà Notícies deixarà de publicar durant 10 dies per dur a terme una reestructuració

Després d'una primera etapa experimental de 5 mesos, que consideram que ha assolit els objectius que ens havíem proposat, ara...