08:12 h. Domingo, 22 de Julio de 2018

Artà Notícies

La foto del dia

Flors d'Hivern, Safrà bord (Crocus cambessedesii), a la costa de la Colònia de sant Pere. Es tracta d’un endemisme de Mallorca i Menorca que viu preferentment a les escletxes de les roques de zones litorals i de muntanya.

Safrà bord

Mar Buida a la Colònia de Sant Pere

mar buida a la Colònia de Sant Pere